Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди пределни цени-лимити за закупуване на копирна техника в органите на съдебната власт

27 април 2017 година

Пленумът на ВСС утвърди пределни цени-лимити за закупуване на копирна техника в органите на съдебната власт. Лимитите за копирна техника са разпределени според базовата си конфигурация (разпределена по скорост) в шест групи. Лимитите са определени като към минималната предложена цена е прибавена добавка – процент от разликата между максималната и минималната цена.

Определянето на лимити за копирна техника е в изпълнение на решение на Комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 4/25.01.2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд