Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разкри две щатни длъжности „съдия“ в административните съдилища в Търговище и Видин

27 април 2017 година

Пленумът на ВСС разкри на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ по една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Търговище и Административен съд - Видин, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител.

Утвърдената щатна численост на Административен съд – Търговище е четири щатни длъжности – един административен ръководител, един заместник-административен ръководител и двама съдии. След назначаването на Росица Цветкова – съдия в Административен съд –Варна на длъжността административен ръководител на Административен съд – Търговище не е налична свободна длъжност „съдия“, на която да остане изпълняващият функциите административен ръководител Красимира Цветкова след встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител.

Утвърдената щатна численост на Административен съд – Видин е шест щатни длъжности – един административен ръководител, един заместник-административен ръководител и четирима съдии. След назначаването на Антония Генадиева – заместник-административен ръководител в Административен съд – Видин на длъжността административен ръководител на Административния съд не е налична свободна длъжност „съдия“, на която да остане изпълняващият функциите административен ръководител Нели Дончева след встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд