Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС указа на административните ръководители на органите на съдебната власт да упражнят правомощията си по чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП, като организират, провеждат и възлагат обществени поръчки за ползваните от тях сгради, съгласно утвърденото от

27 април 2017 година

Пленумът на ВСС указа на административните ръководители на органите на съдебната власт да упражнят правомощията си по чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП, като организират, провеждат и възлагат обществени поръчки за ползваните от тях сгради, съгласно утвърденото от Пленума на ВСС поименно разпределение на разходите по параграфа „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд