Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предостави ползването върху недвижими имоти – държавна собственост на Националния институт на правосъдието

27 април 2017 година

Пленумът на ВСС, на основание чл. 388, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 14 от Закона за държавната собственост предоставя за ползване на директора на Националния институт на правосъдието: недвижим имот – публична държавна собственост с адрес ул. „Екзарх Йосиф“ № 14 и недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, който да се ползва като Национален учебен център за нуждите на всички органи на съдебната власт.

В едномесечен срок ще бъдат извършени приемателно-предавателните действия за имота по т. 2 между представители на Прокуратурата на Република България и на Националния институт на правосъдието.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд