Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Днес на писмен изпит се явиха 716 кандидати за 19 длъжности за „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури

 29 април 2017 година

Днес, 29.04.2017 г. в сградата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” се проведе писменият изпит по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 05/01.02.2017 г.   конкурс за заемане на 19 длъжности за „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури.

Общо 883-ма кандидати подадоха документи за участие в конкурса, като от допуснатите 882-ма  на писменият изпит се явиха 716 кандидати. От изпита се отказаха 2-ма участници, а 166 –ма кандидати не се явиха.

В 9,00 часа, в присъствието на членовете на двете конкурсни комисии, в аудитория 272 в сградата на Ректората, се изтеглиха: един казус от наказателно-правните науки и един тест по право на Европейския съюз и защита правата на човека, който съдържа дванадесет въпроса.

С последните изменения на ЗСВ се въведе конкурсът за младши следователи, като той както и останалите конкурси за младши съдии и младши прокурори се провеждат по реда и при условията на Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и  за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/09.02.2017 г., обнародвана в Държавен вестник, бр. 17/21.02.2017 г.).

Пожелаваме успех на всички кандидати!

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд