Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Николай Василев – съдия в Софийския районен съд

2 май 2017 година

Съдийската колегия на ВСС с 9 гласа „за“ прие да не се налага дисциплинарно наказание на Николай Белев Василев – съдия в Софийския районен съд, тъй като установи, че той не е извършил нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗСВ.

Дисциплинарно дело № 50 по описа на ВСС за 2016 г., по  което той е привлечен като дисциплинарно отговорно лице, е образувано по предложение на Инспектората към ВСС.

С решение по протокол № 16/18.04.2017 г. Съдийската колегия на ВСС отхвърли предложението на дисциплинарния състав за неналагане на дисциплинарно наказание.

Днес Колегията изслуша Николай Василев и неговия адвокат и установи, че няма виновно поведение на съдията, тъй като той е разпоредил на съдебната администрация да изпрати на страните съдебните книжа по делата, посочени от ИВСС по дисциплинарното дело.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд