Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отмени наложено на Яника Бозаджиева – съдия в Софийския районен съд, дисциплинарно наказание

2 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, с 9 гласа „за“ реши да отмени наложеното със заповед на Филип Владимиров – административен ръководител – председател на Софийския окръжен съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт – „забележка“ на Яника Тенева Бозаджиева – съдия в същия съд.

То е наложено за допуснато нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 4, т. 3 от ЗСВ – нарушение на правилата на т. 4 от раздел II от Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Съдийската колегия на ВСС намери, че с поведението си съдия Бозаджиева не е осъществила състава на дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, а изводът на административния ѝ ръководител за наличие на такова поведение е необоснован. Колегията приема, че с действията си съдия Бозаджиева не накърнила престижа на съдебната власт, а дисциплинарното наказание е наложено незаконосъобразно.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд