Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заповед за обръщане на внимание на Христина Гарванска – съдия в Софийския районен съд

2 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 9 гласа “за“ прие за сведение заповед на Стефан Милев – изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Софийски районен съд, с която на основание чл. 327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Христина Ботева Гарванска – съдия в Софийски районен съд.

Санкцията е наложена във връзка със забавено произнасяне на съдия Гарванска – председател на съдебен състав, по постъпили искания за одобряване на протоколи от извършени действия по разследването.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд