Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заповед, с която е обърнато внимание на Десислава Джарова – съдия в Софийския районен съд

2 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 9 гласа „за“ прие за сведение заповед на Стефан Милев - изпълняващия функциите административен ръководител – председател на Софийския районен съд, с която на основание чл. 327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Десислава Стефанова Джарова – съдия в Софийския районен съд.

Тя е санкционирана за това, че е не администрирала в продължителен период от време дела, натрупани като текущ доклад.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд