Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Акт за резултати от извършена от ИВСС проверка в Окръжен съд – Стара Загора

2 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на граждански и търговски дела, образувани през 2014 г. и 2015 г. в Окръжен съд – Стара Загора.

Тя е извършена от ИВСС по заповед на главния инспектор. Обхватът на проверката включва образуването, движението и приключването на гражданските и търговските дела за 2014 г. и 2015 г., извършване на цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на Окръжен съд – Стара Загора, проверка на организацията по образуването и движението на гражданските и търговските дела и приключването им в установените срокове, установяване на реалното изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в Акта за резултати от предходната проверка от 2012 г.

Инспекторите са констатирали, че не са изпълнени препоръките от 2012 г. и наличие на противоречива практика по делата, образувани по чл. 390 от Гражданско процесуалния кодекс. Същевременно се установява, че делата се движат без забавяне, те се насрочват ритмично, а качеството на съдебната дейност е много добро и други.

ИВСС е отправил препоръка към административния ръководител на Окръжен съд – Стара Загора, да бъдат запознати съдиите с констатациите, изводите и препоръките по този Акт, както и той да упражни правомощието си по общото ръководство на съда по чл. 86, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд