Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи решения относно приложението на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по четири конкурса

2 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи решенията във връзка с приложението на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт по обявения с решение на ВСС по протокол № 35/18.06.2015 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Административен съд; както и по обявените  с решение на ВСС по протокол № 20/22.04.2015 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – гражданска колегия; конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – търговска колегия и конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – наказателна колегия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд