Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат за избор на административен ръководител на Районен съд – Луковит

9 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи датата 06.06.2017 г. за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – председател на Районен съд $ Луковит. Процедурата е открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 9/28.02.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд