Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС възстанови на длъжност „съдия“ двама заместник – министри на правосъдието в служебното правителство

9 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 195, ал. 3 от Закона за съдебната власт възстанови Деница Георгиева Александрова –Митрова на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, считано от датата на освобождаването й от длъжността „заместник – министър на правосъдието“.

На същото основание бе възстановен Алексей Боянов Трифонов на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София, считано от датата на освобождаването му от длъжността „заместник – министър на правосъдието“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд