Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС върна Кремена Борисова на заеманата преди избора й за административен ръководител длъжност „съдия“ в Административен съд – Шумен

9 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ във връзка с § 205, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за съдебната власт, върна Кремена Григорова Борисова – изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Административен съд – Шумен, на заеманата преди избора ѝ за административен ръководител длъжност „съдия“ в Административен съд – Шумен, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител на Административен съд – Шумен.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд