Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на Веска Василева Тенева – прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол

10 май 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 320 от ЗСВ не наложи дисциплинарно наказание на Веска Василева Тенева – прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол.

Дисциплинарно дело № 29/2016 г. по описа на ВСС срещу прокурор Тенева е образувано във връзка с дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, точки 3 и 4 от ЗСВ - извършени действия в нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, които накърняват престижа на съдебната власт и неизпълнение на служебните задължения.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд