Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. София, с която е обърнато внимание на Елин Василев Алексов – военен прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София

10 май 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № РД – 08-182/20.03.2017 г. на административния ръководител-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура гр. София, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Елин Василев Алексов – военен прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд