Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет актуализира избирателния списък на действащите прокурори във връзка с провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет

10 май 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет актуализира, на основание чл. 5, ал. 3, изречение 3-то от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, избирателния списък на действащите прокурори, съставен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 09/01.03.2017 г. и актуализиран с решение на Прокурорската колегия по протокол № 15/11.04.2017 г.

От избирателния списък са заличени три лица, загубили качеството си на прокурори поради пенсиониране през м. април и м. май 2017 г.

След актуализацията на избирателния списък броят на действащите прокурори в Република България е 1504-ма души.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд