Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС заличи Борислав Сарафов от списъка на кандидатите допуснати до участие в избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите

10 май 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС заличи, на основание чл. 14, ал. 2 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, Борислав Боби Сарафов от списъка на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите, по негово заявление за оттегляне.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд