Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

10 май 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Георги Панайотов Димитров от заеманата длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Молбата за освобождаване от длъжност на прокурор Димитров е поради навършване на 65-годишна възраст.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд