Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

10 май 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие нова комплексна оценка за придобиване статут на несменяемост на прокурор от Районна прокуратура – Благоевград и повиши на място в по-горен ранг осем прокурори, на основание чл. 234 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд