Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представители на Прокурорската колегия ще участват в работна среща по правните и практически положения на националната позиция на България във връзка с Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси

10 май 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи за участие в работната среща по правните и практически положения на националната позиция на България по директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 03.04.2014 г. относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси, която ще се проведе на 29.05.2017 г. в Националния институт на правосъдието, членовете на Прокурорската колегия Магдалена Лазарова и Елка Атанасова.

Прокурорската колегия одобри и участието на прокурорите – лица за контакт в Европейската съдебна мрежа, Националният кореспондент на България в ЕСМ, членове на Националната прокурорска мрежа.

Работната среща е инициирана от Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и има за цел провеждането на професионален разговор относно бъдещия основен инструмент за сътрудничество по наказателни дела – Европейската заповед за разследване (ЕЗР). По време на срещата ще бъдат представени Директивата и въвеждания с нея инструмент ЕЗР, преглед на актуалните нормативни решения и дискусия по ключовите хипотези на практическото приложение на Директивата.

Датата за нотификация на ЕК и срокът за въвеждане на Директивата от държавите членки е 22.05.2017 г., като след този момент ще възникнат стълкновителни хипотези между инструментариума при сътрудничеството между държавите, които са я транспортирали и останалите, които са в процес на въвеждане. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд