Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС регистрира представители на Фондация „Институт за пазарна икономика“, като наблюдатели при провеждане на Общите събрания на следователите и на прокурорите за избор на членове на ВСС

10 май 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 29м, ал. 2 от ЗСВ регистрира двама представители на Фондация „Институт за пазарна икономика“, като наблюдатели при провеждане на Общото събрание на следователите за избор на член на ВСС насрочено за 13.05.2017 г. и 20.05.2017 г., както и за Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС, насрочено за 27.05.2017 г. и 03.06.2017 г. Имената на регистрираните наблюдатели ще бъдат публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

В случай, че до деня за провеждане на съответното Общо събрание на следователите или прокурорите,  постъпят заявления от други юридически лица, желаещи да се регистрират като наблюдатели, Прокурорската колегия ще реагира своевременно.

Съгласно ЗСВ и Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите на всички етапи от изборния процес могат да присъстват наблюдатели, които са изрично упълномощени представители на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, и са регистрирани от съответната колегия на Висшия съдебен съвет до първата събота на Общото събрание.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд