Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС възстанови Мария Павлова на длъжност „следовател“ в Националната следствена служба и актуализира избирателния списък на действащите следователи

10 май 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови, на основание чл. 195, ал. 3 от ЗСВ, Мария Енчева Павлова на длъжност „следовател“ в Националната следствена служба, считано от датата на освобождаването ѝ от длъжността „министър на правосъдието“ в служебното правителство на Република България. Следовател Павлова заемаше длъжността „служебен министър на правосъдието“ в периода януари-май 2017 г.

Във връзка с посоченото решение Прокурорската колегия актуализира, на основание чл. 5, ал. 3, изр. 3-то от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, избирателните  списъци на действащите следователи и прокурори.

Списъка на действащите следователи бе допълнен със следовател Мария Павлова,

Общият брой на действащите следователите в страната е 444-ма души съгласно списъка по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд