Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
В Апелативен съд - Пловдив се проведе церемония за встъпване в длъжност на съдия Елена Арнаучкова

10 май 2017 година

На 10.05.2017 г. Елена Русева Арнаучкова встъпи в длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. Пловдив. Тя е повишена с решение на Съдийската колегия по протокол № 15/11.04.2017 г., на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по обявения с решение на ВСС по пр. 41/16.07.2015 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия” в Апелативен съд – гражданска колегия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд