Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прекрати дисциплинарно дело № 5/2016 г. по описа на ВСС срещу Петьо Петров

20 септември 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС прекрати производството по образуваното срещу Петьо Петров дисциплинарно дело № 5/2016 г. по описа на ВСС.  Към настоящия момент Петьо Петров няма качеството на следовател  в следствения отдел на Софийска градска прокуратура, поради което няма правно основание да се води дисциплинарно производство срещу същия за нарушения на служебните задължения по смисъла на чл. 307, ал. 2 от ЗСВ.

Дисциплинарното производство срещу Петьо Петров е образувано с решение на ВСС  по протокол № 14/17.03.2016 г., по предложение на министъра на правосъдието.

С решение на ВСС по протокол № 21/29.04.2015 г. Петров е освободен от заеманата длъжност следовател в следствения отдел на Софийска градска прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – по подадена от него оставка. Решението на ВСС е оспорено от министъра на правосъдието пред Върховния административен съд и е образувано съдебно производство по адм. дело № 6033/2015 г., VI о., ВАС. С решение на ВАС, шесто отделение, е отхвърлена жалбата на министъра на правосъдието.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд