Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС потвърди наложено дисциплинарно наказание със заповед на административния ръководители за на Софийска градска прокуратура

07 март 2018 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, потвърди наложеното със заповед № 118/15.01.2018 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“ на Кирил Димитров Димитров – прокурор в Софийска градска прокуратура. Заповед № 118/15.01.2018 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, ведно с решението на Прокурорската колегия на ВСС следва да се приложат към кадровото дело на прокурора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд