Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри обобщената информация по Отчета за изпълнението на Плана за действие за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на МСО – актуализирана към 20.02.2018 г.

08 март 2018 г.

Пленумът на ВСС одобри обобщената информация и Таблицата „Отчет за изпълнението на Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка“,  актуализирана към 20.02.2018 г.

Пленумът на ВСС взе решение да изпрати на Министерството на правосъдието актуализираната към 20.02.2018 г. обобщена информация

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд