Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение докладна записка от Евгени Стоянов – заместник-министър на правосъдието

08 март 2018 г.

Пленумът на ВСС прие за сведение докладна записка от Евгени Стоянов – заместник-министър на правосъдието относно работата на  Междуведомствената работна група за изготвяне на предложения за законодателни изменения в Наказателно-процесуалния кодекс.

Работната група е взела решение, че не е налице обоснована необходимост за промени в НПК относно: режима на специалните разузнавателни средства; превръщане на докладите на Звеното за финансово разузнаване в доказателства; промени в разследващите правомощия на ДАНС; отпадане института на поемните лица; за изменение в чл. 343, ал. 10.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд