Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение доклади от членове на ВСС и от служител в АВСС във връзка с участие в международни срещи

08 март 2018 г.

Пленумът на ВСС прие за сведение доклад от Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева - членове на Висшия съдебен съвет, за участие в среща на диалоговата група на екипа по проект 1 „Независимост и отчетност на съдебната власт & качество на правосъдието – продължение“ на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), проведена на 29.01.2018 г. в гр. Букурещ, Румъния.

Пленумът на ВСС възложи на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада на интернет сайта на ВСС в раздел „Международна дейност/Международно сътрудничество/Международни организации/Европейска мрежа на съдебните съвети/“Независимост и отчетност на съдебната власт & качество на правосъдието – продължение“ и „Международна дейност/Доклади, анализи и решения/Доклади от международни срещи“.

Пленумът на ВСС за сведение прие доклада от Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС, за участие в заседание на експертната работна групапо e-Codex, проведена в периода 28-29 януари 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд