Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие доклада на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми

08 март 2018 г.

Пленумът на ВСС прие доклада на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на ВСС по т. 69 от протокол № 38/02.07.2015 г., относно провеждане на пазарни консултации по изготвена проектна идея и концепция за реформа на заповедното производство по ГПК чрез създаване на централизирана обработка на заповедните дела.

Пленумът на ВСС реши да се уведоми Междуведомствената работна група относно решението на Пленума.

Пленумът на ВСС възложи на отдел „Управление и кординиране на цикъла по обществените поръчки“, със съдействието на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ и отдел „Европейски и международни проекти и програми“, да направи пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП във връзка с представената концепция за реформа на заповедното производство по ГПК чрез създаване на централизирана обработка на заповедните дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд