Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие решение за изменение и допълнение на Методиката за оценка на дейността на членовете на Висшия съдебен съвет, на главния инспектор и на инспекторите в ИВСС

08 март 2018 г.

Пленумът на ВСС, по предложение на Комисията по правни и институционални въпроси (КПИВ) към Пленума на Висшия съдебен съвет,  прие решение за изменение и допълнение на Методиката за оценка на дейността на членовете на Висшия съдебен съвет, на главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, приета с решение на Пленума на ВСС по протокол  № 12 от 06.04.2017 г.

Промяната е наложена във връзка със стриктното тълкуване съдържанието на чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и се отнася до необходимост от изменение на чл. 5, ал. 1 и ал. 4, въвеждане на нова ал. 5 на същия член, както и до редакционни поправки в разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Методиката за оценка на дейността на членовете на Висшия съдебен съвет, на главния инспектор и на инспекторите в ИВСС. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на вземане решението на Пленума.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд