Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет не излъчи свои представители за участие в работна група към Министерството на правосъдието за изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

08 март 2018 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет не излъчи свои представители за участие в работна група към Министерството на правосъдието за изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, във връзка с института на неизбежната отбрана и с текстове за противозаконно отнемане на моторно превозно средство.

Пленумът взе решение Висшият съдебен съвет да упражни своите правомомощия по реда на   чл. 30, ал. 2, т. 13 от ЗСВ, като даде становище след предоставяне за обсъждане на законопроект по посочената материя.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд