Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Годишен отчет за дейността на Върховния административен съд за 2017 г.

13 март 2018 г.

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 122, ал. 1, т. 15 от Закона за съдебната власт, прие Годишен отчет за дейността на Върховния административен съд за 2017 г. Отчетът, предоставен от председателя на Върховния административен съд, съдържа обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във ВАС.

Колегията взе решение отчетът да бъде публикуван на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд