Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие предложение за изменение на Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата

13 март 2018 г.

Съдийската колегия на ВСС прие направеното от Комисията по правни и институционални въпроси (КПИВ) към Пленума на ВСС предложение за изменение на Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища. Предложението е инициирано от Комисията по професионална квалификация и информационни технологии към Пленума на ВСС и е обосновано от въвеждането на Централизирана система за случайно разпределение на делата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд