Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши на място в по-горен ранг трима магистрати

13 март 2018 г.

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 234 от ЗСВ, повиши на място в по-горен ранг трима магистрати, считано от датата на вземане на решението:

- Димитър Костадинов Узунов - съдия в Районен съд – Сандански;

- Десислава Любомирова Попколева - и. ф. административен

  ръководител - председател на Софийски градски съд; и

-  Гюрай Алиев Мурадов - съдия в Районен съд - Карлово

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд