Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за запознаване жалбата от съдия в Районен съд – Костинброд, против решение на СК на ВСС

13 март 2018 г.

Съдийската колегия на ВСС прие за запознаване жалбата от Ивайло Христов Родопски - съдия в Районен съд - Костинброд против решение на СК на ВСС по т. 11 от протокол № 6/13.02.2018 г., съдържаща и искане до Съдийската колегия за упражняване право на преразглеждане на цитираното решение, по реда на чл. 91, ал. 1 от АПК.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд