Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни чрез жребий поименния състав на членове на конкурсните комисии във връзка с провеждането на обявения конкурс за „младши съдия“ в окръжните съдилища във връзка с постъпили отводи

13 март 2018 г.

Съдийската колегия на ВСС, поради постъпили заявления за отвод от членове на конкурсните комисии във връзка с провеждането на конкурс за „младши съдия“ в окръжните съдилища, обявен с решение на СК на ВСС по протокол № 04/30.01.2018 г., взе решение, с което:

  • Определи Милена Димитрова Петева–Георгиева – съдия в Окръжен съд – Хасково – наказателна колегия, за редовен член на първа конкурсна комисия за младши съдия в окръжните съдилища на мястото на Цезарина Христова Йосифова;
  • Определи чрез жребий Елен Михайлов Маламов – съдия в Окръжен съд – Смолян, за резервен член на първа конкурсна комисия за „младши съдия“ в окръжните съдилища на мястото на Милена Димитрова Петева–Георгиева;
  • Определи чрез жребий проф. д-р Пламен Панайотов за редовен член на първа конкурсна комисия за младши съдия в окръжните съдилища - хабилитиран преподавател по наказателно право, на мястото на проф. д.ю.н. Маргарита Чинова;
  • Определи чрез жребий Вяра Иванова Камбурова за редовен член на втора конкурсна комисия, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС – съдия – гражданска колегия, на мястото на Мариана Господинова Костова;
  • Определи чрез жребий доц. д-р Тодор Коларов за редовен член на втора конкурсна комисия – хабилитиран преподавател по гражданско право, на мястото на проф. д-р Григор Найденов Григоров.
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд