Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за определяне на точния момент за освобождаване на магистрати, поради навършване на пенсионна възраст

13 март 2018 г.

Съдийската колегия на ВСС взе решение, с което възлага на  Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия да внася предложения за освобождаване на магистрати в органите на съдебната власт, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ считано от датата на навършване на  установената в ЗСВ пенсионна възраст.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд