Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не избра председател на Софийски градски съд

13 март 2018 г.

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе изслушване за избор за назначаване на длъжността „административен ръководител - председател“ на Софийски градски съд, в който участват атестираните кандидати – съдии в СГС - Евгени Димитров Георгиев и Светлин Велков Михайлов.

Съдийската колегия на ВСС, с 5 гласа „за“ съдия Евгени Димитров Георгиев, 2 гласа „за“ съдия Светлин Велков Михайлов и 7 гласа „против“ двамата кандидати, не избра административен ръководител – председател на Софийски градски съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд