Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС взе решение да образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура

14 март 2018 г.

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, взе решение да образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Бойко Йорданов Атанасов – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ избра чрез жребий дисциплинарен състав: Огнян Дамянов, Георги Кузманов и Калина Чапкънова. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Колегията определи за председател на състава, който е и докладчик, Калина Чапкънова.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд