Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи нови членове в две конкурсни комисии във връзка с постъпили заявления за отвод

20 март 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи нови членове на две конкурсни комисии във връзка с постъпили заявления за отвод от техни членове. Отвод са направили членове на две конкурсни комисии във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС – гражданска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия  по протокол № 49/05.12.2017 г. и конкурс за „младши съдия“ в окръжните съдилища, обявен с решение на колегията по протокол № 04/30.01.2018 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи доц. д-р Тодор Коларов – хабилитиран преподавател по гражданско право в Нов български университет, за редовен член на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – гражданска колегия на мястото на проф. Методи Марков Марков, който е подал заявление за отвод.

Колегията определи чрез жребий проф. Екатерина Матеева - хабилитиран преподавател по гражданско право в НБУ за резервен член на мястото на доц. д-р Тодор Коларов.

Поради заявление за отвод от Аглика Гавраилова – съдия в Окръжен съд – Русе и редовен член на първа конкурсна комисия за младши съдия в окръжните съдилища, Съдийската колегия определи чрез жребий Мая Пенева Пеева-Кожухарова - съдия в Окръжен съд – Велико Търново за редовен член на комисията. Определеният чрез жребий резервен член на комисията е съдия по наказателно право, поради което бе необходимо определяне на нов член, който да е съдия по гражданско право.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд