Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС връчи отличия на 13 съдии

27 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет тържествено връчи на днешното си заседание отличията на 13 съдии, поощрени по реда на чл. 303, ал. 2, от Закона за съдебната власт, в периода от 24 юли 2018 г. до 6 ноември 2018 г. Те са поощрени за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Петима съдии получиха най-високото отличие в съдебната власт – „личен почетен знак първа степен – златен“, осем са наградени с „личен почетен знак: втора степен – сребърен“, един магистрат със „служебна благодарност и грамота“.

Наградите бяха връчени от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд.

Най-високото отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ получиха:

- Светла Тотева Дойчева – съдия в Районен съд – Севлиево;

- Серафимка Тодорова Мадолева – съдия в Административен съд – Благоевград;

- Александър Еленков Еленков – съдия във Върховния административен съд;

- Мариана Господинова Костова – съдия във Върховния касационен съд.

С „личен почетен знак: втора степен – сребърен“ са наградени:

- Радостин Димитров Радков – административен ръководител – председател на Административен съд – София-град;

- Елица Мичева Райковска – съдия в Административен съд – София-град;

- Мария Велкова Николова – съдия в Административен съд – София-град;

- Юлия Георгиева Тодорова – съдия в Административен съд – София-град,

- Весела Начова Цанкова-Гроздинска – съдия в Административен съд – София-град,

- Славина Любенова Владова – съдия в Административен съд – София-град;

- Луиза Ивайлова Павлова-Христова – съдия в Административен съд – София-град,

- Владимир Иванов Николов – съдия в Административен съд – София-град.

Отличие „Служебна благодарност и грамота“ бе връчено на Диана Атанасова Хитова – съдия във Върховния касационен съд.

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд