Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Росица Тодорова-Газибарова за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Елин Пелин

27 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт и в изпълнение на решение на Колегия по протокол № 31/23.10.2018 г., определи Росица Генадиева Тодорова-Газибарова – административен ръководител – председател на Районен съд – Елин Пелин, с изтичащ мандат, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от 29.11.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд