Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Веселина Петкова Вълева на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативния специализиран наказателен съд

27 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт назначи Веселина Петкова Вълева – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативния специализиран наказателен съд. Решението е във връзка с предложение, направено от председателя на Апелативния специализиран наказателен съд. Той се мотивира с нейния дългогодишен професионален опит – над 22 години в органите на съдебната власт, притежаваните високи професионални качества и доброто ѝ познаване на работата на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд