Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в седем съдилища

27 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт откри процедури за избор на административни ръководители в седем органи на съдебната власт, както следва:

  • Административен ръководител – председател на Административен съд – Варна – свободна длъжност;
  • Административен ръководител – председател на Административен съд – Благоевград – изтичащ мандат;
  • Административен ръководител – председател на Апелативен съд – Варна – изтичащ мандат;
  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Видин – изтичащ мандат;
  • Административен ръководител – председател на районен съд – Кула – изтичащ мандат;
  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Момчилград – изтичащ мандат;
  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Силистра – изтичащ мандат.                                                                                                                                                                                             Предложения за назначаване на административен ръководител в съответния орган на съдебната власт могат да се подават в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник. Решението се публикува също на интернет сайта на ВСС.
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд