Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши Светослав Василев Василев на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд

27 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Светослав Василев Василев – съдия в Софийския районен съд, в длъжност „съдия“ в Съдийския градски съд – търговска колегия. Съдийската колегия проведе гласуване по поредността на класирането в конкурса за повишаване в длъжност и преместване на длъжността „съдия“ в Софийския градски съд – търговска колегия, и на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт, във връзка с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (обн. в Държавен вестник, бр. 62/09.08.2016 г.) и повиши следващия в класирането кандидат. Класираният преди него участник в конкурса е оттеглил заявлението си за повишаване, тъй като е повишен в конкурсна процедура за окръжните съдилища.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд