Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без разглеждане предложение за повишаване на трима магистрати на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд и Окръжен съд – София

27 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без разглеждане предложение да отмени решението си по протокол № 28/25.09.2018 г., т. 8.1.1. за спиране на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административно-процесуалния кодекс административното производство във връзка с молба за повишаване на основание чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт на един магистрат на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия, и на двама магистрати на длъжност „съдия“ в Окръжен съд - София.

Колегията посочи наличие на процесуални пречки за разглеждане на искането им до произнасянето на Върховния административен съд по § 6 от Преходните разпоредби на Наредба № 1/09.02.2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд