Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие доклад на изпълняващия функциите „национално лице за контакт“ на НСММСНД в Република България от международно обучение по наказателни дела

27 ноември 2018 година

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение доклад на Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна, изпълняваща функциите „национално лице за контакт“ на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България от участие в международно обучение по проект“Съдебно сътрудничество по наказателни дела и електронни IT данни в ЕС“ (JUD-IT). То е проведено на 5-6 ноември 2018 г. в гр. Флоренция, Италия. В доклада се дава информация по представените теми като трансгранично сътрудничество при събиране на електронни доказателства чрез достъпа на правоприлагащите органи до електронна информация, ролята на независимото съдебно изследване при прилагане на принципа за признаване на съдебни решения и достъпа до данни от частни компании, практически опит в темите, налагащи интензивно обучение на национално ниво, както и бъдещия Регламент за европейски заповеди за предоставяне и запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси. Проведена е била кръгла маса за трансграничния достъп на правоприлагащите органи до данни на частни търговски субекти.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд