Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прекрати дисциплинарното производство по дисциплинарно дело №3/2018 г. срещу Любомир Георгиев – административен ръководител на Районна прокуратура – Разград

28 ноември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати дисциплинарно дело № 3 по описа на ВСС за 2018 година срещу Любомир Манолов Георгиев - административен ръководител на Районна прокуратура – Разград, в частта за твърдяните нарушения, описани в три пункта от предложението за образуване на дисциплинарното производство, поради изтичане на шестмесечния срок по чл. 310, ал. 1 от ЗСВ. Колегията не наложи дисциплинарно наказание на районния прокурор Георгиев за описаните деяния в другите два пункта от предложението.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Разград за извършени дисциплинарни нарушения, с които е накърнен престижа на съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд