Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед на административния ръководител на СРП, с която е обърнато внимание на Ива Атанасова – прокурор в Софийска районна прокуратура

28 ноември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № 2968/04.09.2018 г. на административния ръководител на СРП, с която на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ е обърнато внимание на Ива Георгиева Атанасова – прокурор в Софийска районна прокуратура. Заповедта е  приложена към кадровото дело на прокурора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд